Beleggingsfilosofie

Alles draait om jouw persoonlijke situatie. Pas als we je financiële wensen en ambities volledig in beeld hebben zorgen we doorlopend voor de ideale afstemming van de beleggingen op je doelen. Daarnaast zorgen we ervoor dat de beleggingen over de verschillende beleggingscategorieën naadloos aansluiten bij je financiële situatie. Hierdoor loop je met je beleggingen nooit teveel of te weinig risico en ben je altijd optimaal belegd. Dat is de basis.

Onze overtuiging

Rendement en risico gaan hand in hand. Op de lange termijn word je altijd beloond voor het nemen van risico. Om het risico van beleggen zoveel mogelijk te reduceren is spreiding essentieel. Wij beleggen daarom wereldwijd in duizenden bedrijven.

Hoe we dat doen

Wij beheren je vermogen met indexbeleggingen. Een indexbelegging is een instrument om te beleggen in financiële markten. In plaats van individuele aandelen of obligaties te kopen, beleg je in een verzameling van aandelen of obligaties die samen een index vormen. Een index is een groep van aandelen of obligaties die de prestaties van een bepaalde regio of sector vertegenwoordigt.

Aan de indexbelegging die we selecteren stellen we hoge eisen. Transparantie, verhandelbaarheid en kosten zijn enkele van de vele criteria die we als onafhankelijke vermogensbeheerder objectief meenemen in de selectieprocedure. Deze factoren maken op de lange termijn een groot verschil in de opbrengst van je beleggingen.

Alle informatie (nu en in de toekomst) die beleggers wereldwijd hebben is verwerkt in de koersen op de financiële markten. Al onze beslissingen zijn daarom gebaseerd op ratio in plaats van emotie. Zo geloven wij in ‘time’ in plaats van ‘timing’. Wil je je streefrendement realiseren dan heb je de grootste kans om dit te behalen door altijd belegd te zijn. Structureel beter presteren dan de markt is in onze optiek onmogelijk, daarom volgen wij doelbewust consistent de markt. Wij vertrouwen op de markt.