Compliance

Met compliance wordt bedoeld het naleven van de wetten en regels. Hieronder verstaan we niet alleen de regels van toezichthoudende instanties maar ook die van de eigen organisatie. Servatus heeft het voldoen en handelen hiernaar hoog in het vaandel staan. De hieronder geplaatste documenten zijn bedoeld als informatieverstrekking zoals voorgeschreven door de compliance regelgeving.